Pakutavad teenused
 • konsultatsioonid ehitusliku tuleohutuse valdkonnas projekteerijatele, ehitajatele ning tellijatele;
 • ehitiste tuleohutusauditid;
 • ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamine;
 • ehitusprojekti tuleohutuse osa ekspertiisid;
 • kütteseadmete ekspertiisid;
 • eripõlemiskoormuse arvutused;
 • piksekaitse riskianalüüsid;
 • kasutusloa saamiseks vajaliku täitedokumentatsiooni nõuetele vastavuse hindamine;
 • tuleohutusnõuete täitmiseks alternatiivsete võimaluste hindamine;
 • ehitusprojektide ning ehitiste tuleohutusalane analüüs;
 • eksperthinnangute andmine tuleohutusalastes küsimustes.
MTR registreeringud  
FOT000033 - Tuleohutusteenus
EPE001383  - Ehitusprojekti ekspertiis
EEK001375 - Ehitise audit
Meie poolt pakutavad teenused on kaitstud erialase tegevuse vastutuskindlustusegaKüsi pakkumist:
Email again: