Pakutavad teenused
  • konsultatsioonid ehitusliku tuleohutuse valdkonnas projekteerijatele, ehitajatele ning tellijatele;
  • ehitiste tuleohutusauditid ;
  • ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamine;
  • ehitusprojekti tuleohutuse osa ekspertiisid;
  • kütteseadmete ekspertiisid;
  • põlemiskoormuse arvutused;
  • kasutusloa saamiseks vajaliku täitedokumentatsiooni nõuetele vastavuse hindamine;
  • tuleohutusnõuete täitmiseks alternatiivsete võimaluste hindamine;
  • ehitusprojektide ning ehitiste tuleohutusalane analüüs;
  • eksperthinnangute andmine tuleohutusalastes küsimustes.
MTR registreeringud  
FOT000033 - Tuleohutusteenus
EPE001383  - Ehitusprojekti ekspertiis
EEK001375 - Ehitise audit
Meie poolt pakutavad teenused on kaitstud erialase tegevuse vastutuskindlustusegaKüsi pakkumist:
Email again: