1. Päästeamet
  2. Erinevad tuleohutusalased abi-ja juhendmaterjalid Päästeameti koduleheküljel
  3. Standardikeskus
  4. Evakuatsioonilukustus (Assa Abloy)
  5. Evakuatsioonilukustus (Valnes)
  6. Euroopa Tuleohutusliitude Konföderatsiooni (CFPA) juhised
  7. UK tuleohutusspetsialistide assotsiatsioon (ASFP)
  8. National Fire Protection Association (NFPA)
  9. Ajakiri "Means of Escape"
  10. Soome Päästeala Keskorganisatsioon (SPEK)